Üye Kuruluş Başvuru Formu 

Önemli duyuru

Edenred Türkiye’nin üye kuruluşları aracılığıyla sunduğu Ticket Restaurant® yemek kuponu ve yemek kartı hizmeti, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir ödeme şeklidir.

04 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de; "Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:107)" uyarınca, "...yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartlarının kullanıldığı yemek hizmetleri için geçerlidir. Bu çek, kupon ve kartların yemek hizmeti dışında ve/veya yemek hizmeti sunmayan işletmelerden temin edilecek mal ve hizmetlerde kullanılması halinde işleme taraf olanlar için ilgili vergi Kanunları esas alınarak gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir." duyurulmuştur.

Bu konuda üyelerimizin gerekli dikkati ve özeni göstermelerini rica ederiz.

Üyelik için gerekli olan belgeler

Şahıs Firmaları İçin:

1. Yetkili İmza Beyannamesi Fotokopisi
2. Vergi Levhası Fotokopisi
3. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
4. Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi

(Vekaletname olması durumunda; Vekaletname ve Vekil Kimlik Fotokopisi)

Ortaklıklar İçin Gerekli Belgeler:

1. Ortaklığın veya ortakların ayrı ayrı İmza Beyannameleri Fotokopisi
2. Ortaklık Vergi Levhası
3. Nüfus Cüzdanları Fotokopisi
4. Ortaklığın İmza Yetkililerini Gösterir Belge Fotokopisi

Şirketler:

1. Şirket Yetkililerinin İmza Sirküleri Fotokopisi
2. Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
(Şirketin kayıtlı olduğu adrese dikkat edilecektir.) 
3. Vergi Levhası
4. Şirket Yetkililerine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri 

(Vekaletname olması durumunda; Vekaletname ve Vekil Kimlik Fotokopisi)

Üye Kuruluş Başvuru Formu