Ticket Service®: Sosyal Yardım Kart ve Kuponları 

Sosyal yardımda yeni bir dönem başladı!

Artık ihtiyaç sahipleri, Ticket Service® hizmeti ile temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak.

Edenred'ın 2006 yılından bugüne sunduğu Ticket Service® hizmeti ile yardım dağıtımları çağdaş yöntemlere kavuşuyor.Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan uzun kuyruklar ve arbedeler tarihe karışıyor.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan uzun kuyruklar ve arbedeler tarihe karışıyor. Ticket Service®, yardıma muhtaç kişilerin onurunu incitmeyen, saygın bir hizmet imkanı sağlıyor.

Ticket Service® hizmeti ile yardıma muhtaç kişiler için devlet tarafından ayrılan fonların giyim, gıda, ulaşım, sağlık ve kırtasiye gibi yardımları, Ticket Service® kart ya da kuponları ile dağıtılıyor.

Eylül 2006'da 1.300 hane için başlatılan pilot uygulama sonrasında talepte bulunan diğer il ve ilçelerdeki yerel yönetimlerle Ticket Service® kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır.

Yardıma muhtaç kişilerin onurunu incitmeyen kaliteli hizmet, kolay sistem ve ileri teknoloji...

Edenred tarafından geliştirilen ve yurtdışında yıllardır başarıyla uygulanan Ticket
Service® hizmeti; yardıma muhtaç kişilerin onurlarının incitilmeden yardım almasını sağlıyor. Ayrıca; kullanım kolaylığı, satın alma gücü ve yaşam kalitesinin artmasına katkı ile birlikte yerel yönetimlerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan üye ağı kapsamında seçim özgürlüğü gibi avantajlar sunuyor.

Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen Ticket Service® hizmeti, kurumlara raporlama kolaylığı sağlıyor. Yardımı gerçekleştiren kurumlar, çipli kartlar ya da yardım kuponları ile sağlanan bu hizmet sayesinde ihtiyaç sahiplerinin harcama detaylarını internetten istatistiksel raporlar aracılığıyla takip ederek kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını da güvence altına alıyor.

Sistem nasıl işliyor?

Yardım dağıtımları ihtiyaca göre kart ya da kupon sistemiyle yapılabilmektedir.

Ticket Service® kart sisteminde, kartların üzerinde ihtiyaç sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve kart numarası bulunur. Kartlar, yerel yönetimlerin yardım yapacağı uygulama alanlarına göre programlanır: GİYİM,GIDA,ULAŞIM,SAĞLIK ve KIRTASİYE gibi. İhtiyaç sahipleri, tek bir kartla birden fazla ihtiyacını, farklı sağlayıcılardan karşılayabilir.

Her yardım çeşidi için karta ayrı kredi yüklenir ve ilgili yardım çeşidi için yüklenen kredi başka bir yardım için kullanılamaz. Örneğin, giyim için yapılan yükleme sadece giyim hizmeti sunan sağlayıcılarda kullanılabilirken, kart sahibi kırtasiye bölümüne yüklenen kredisini gıda harcaması için kullanamaz. Bu şekilde kartın, verilen yardımların amacına uygun kullanılması garanti altına alınmış olur.

Ticket Service® kupon sisteminde ise, kupon üzerinde yardımı yapan yerel yönetimin adı, yardım yapılan uygulama alanı, kuponun son kullanım tarihi ve yardım tutarı bulunur. Kuponlar sadece üzerinde yazılı yardım çeşidinde hizmet veren ürün/hizmet grubuna üye kuruluşlarda kullanılabildiği için verilen yardımların amacına uygun kullanılması yine garanti altına alınmış olur.

İhtiyacın tespit edilmesi ve hizmetin sunumu

Ticket Service® kart sisteminde, yerel yönetimler tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri, aile durumlarına ve ailede okuyan çocuk sayılarına dair resmi evraklar ile yerel yönetime müracaat ederek, kartlarını imza karşılığında teslim alırlar. Daha önceden belirlenen yoksulluk kategorileri ve okuyan çocuk sayılarına göre belirlenmiş yardım tutarlarının dağılımı yerel yönetimler tarafından yapılır ve yükleme listeleri Edenred'e bildirilir.

Edenred, en geç bir iş günü içinde yardım ödeneğini kartlara yükleyip, kartları ihtiyaç sahibinin kullanımına açar. Yerel yönetim yetkilisine, kart hareketlerini takip edebilmesi için "internet üzerinden işlem görüntüleme şifresi" verilir ve yerel yönetim yetkilisi, kart sahibinin ne zaman, nerede ve ne miktarda harcama yaptığını takip edebilir.

Ticket Service® kupon sisteminde ise, yerel yönetimler tarafından belirlenen yardım tutarları Edenred'e bildirilir. Bu tutarlardaki kuponlar üretilerek yerel yönetim yetkilisine teslim edilir.