Ticket Restaurant yemek kartı & kuponu

Şirketler & Kurumlar

İş Ortakları (restoran & cafe, büfe)

Son Kullanıcılar

Ticket Compliments hediye & alışveriş kuponu

Bireysel

Kurumsal

Ticket Plus üye iş yeri mağaza & market kartı

Üye İş Yerleri (restoran & cafe, büfe)

Ticket Business Fuel akaryakıt indirim hizmeti

Şirketler & Kurumlar

Kapat

Ticket Service: Sosyal Yardım Kartı / Kuponu

Kamu kuruluşları ve vakıflar tarafından yardıma muhtaç kişiler için ayrılan yardım fonları, ihtiyaç sahiplerine uzun kuyruklar, arbedeler olmadan tek bir kart / kupon ile ulaşıyor, etkin bir şekilde yönetiliyor.

Vakıflar, Sosyal Yardım Kuruluşları, Belediyeler: Nasıl Çalışır, Kimler Faydalanabilir?

Sosyal Yardımda Etkin Yönetim & Şeffaflık

2006 yılından bugüne uygulanan Ticket Service sosyal yardım hizmeti ile yardım dağıtımları çağdaş yöntemlere kavuşuyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan uzun kuyruklar ve arbedeler tarihe karışıyor. Ticket Service, yardıma muhtaç kişilerin onurunu incitmeyen, saygın bir hizmet sunulmasını sağlıyor. 

Ticket Service hizmeti ile devlet tarafından ayrılan gıda fonları, Ticket Service yardım kartları ya da kuponları ile dağıtılarak fonların belirlenen amaç için kullanılması güvence altına alınıyor.

Etkinliği kanıtlanmış yardım organizasyonu ile uygulama ve takipte kolaylık

 • Kamu kuruluşları ve vakıflarla işbirliği yapılarak, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar kapsamında ilgili bölgede sağlayıcı firmalar belirlenmekte ve yardım kartlarının veya kuponlarının sadece belirlenen sağlayıcılarda geçerli olması sağlanmaktadır.
 • Yardımı gerçekleştiren kurumlar, ihtiyaç sahiplerinin harcama detaylarını internetten raporlayarak, kaynak kullanımını etkin bir şekilde takip edebilmektedirler.
 • İhtiyaç sahiplerine sağlanan kullanım pratikliği ile birlikte satın alma güçlerine yapılan katkı sonucunda yardıma muhtaç kişilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.


Ticket Service Uygulamalarına Dünya'dan Örnekler

Kamu Kuruluşları & Vakıflar İçin Avantajlar

Kamu kuruluşları ve vakıflar, Ticket Service sosyal yardım hizmeti ile yardımların amacına uygun kullanılmasının yanında birçok avantajı da elde ediyor:

 • Yardım fonlarının doğru kişilere aktarılması ve suistimallerin önlenmesi
 • Yardım fonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılması
 • Birçok ülkede etkinliği kanıtlanmış hazır bir sistemin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi ile zaman ve personel tasarrufu sağlanması
 • İstatistiksel raporlama ile sosyal yardımların etkin takibi
 • Sisteme dahil edilen sağlayıcıların iş potansiyelinin artması
 • İstihdam artışı ile kayıtlı ekonomiye katkı sağlanması

İhtiyaç sahipleri için avantajlar

 • Yardım kartları ve kuponlarıyla kolay bir şekilde ihtiyaçların karşılanması
 • Yardım organizayonu için özel olarak üye seçilen sağlayıcılarda seçim özgürlüğü
 • İhtiyaç sahiplerinin onurunu incitmeden yardımların sağlanması
 • Satın alma gücünün artması

Yardım Organizasyonu İşleyişi

Kamu kuruluşları tarafından yoksulluk kategorileri ve ailedeki çocuk sayısına göre yardım tutarları belirlenir ve yardımın ne şekilde dağıtılacağı seçilir.

Yardımların Kart Sistemi İle Dağıtılması

 • Yardım tutarları ve ihtiyaç sahibi kişilerin listesi ilgili kurum tarafından Edenred'e iletilir. Kartlar, giyim, gıda, yakacak, sağlık ve kırtasiye gibi yardımın yapılacağı uygulama alanlarına göre programlanır. Her yardım çeşidi için karta ayrı tutar yüklenir ve ilgili yardım çeşidi için yüklenen tutar başka bir yardım için kullanılamaz. Bu şekilde yapılan yardımların amacına uygun kullanılması garanti altına alınmış olur.
 • En geç 1 iş günü içinde yardım ödeneği kartlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açılır. İhtiyaç sahipleri, resmi evraklar ile ilgili kurumlara müracaat ederek, yardım kartlarını imza karşılığında teslim alırlar.
 • Kurum yetkilisi kart sahibinin ne zaman, nerede ve ne miktarda harcama yaptığını internet üzerinden detaylı olarak takip edebilir.

Yardımların Kupon Sistemi İle Dağıtılması

 • Ticket Service kupon sisteminde ise, kupon üzerinde yardımı yapan yerel yönetimin adı, yardım yapılan uygulama alanı, kuponun son kullanım tarihi ve yardım tutarı bulunur.
 • Kuponlar sadece üzerinde yazılı yardım çeşidinde (giyim, gıda, yakacak, sağlık ve kırtasiye gibi) hizmet veren sağlayıcılarda harcanabildiği için verilen yardımların amacına uygun kullanılması yine güvence altına alınmış olur.
 • İhtiyaca göre kuponlar özel tasarımlı zarflar ile teslim edilerek yardımda bulunan kurumun logosu ve özel mesajı ile desteklenebilinir.

Sağlayıcılarda Kullanım

 • Kamu kuruluşları veya vakıfların belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili bölgedeki sağlayıcılar Ticket Service hizmeti için Edenred tarafından yapılan anlaşma ile üyelendirilir.
 • İhtiyaç sahiplerine yardım kartları ya da kuponları teslim edilirken aynı zamanda bu yardımları temin edebilecekleri sağlayıcıların bilgisi verilir.
 • İhtiyaç sahipleri sağlayıcılara gittiklerinde kimliklerini göstererek ihtiyaçlarına uygun şekilde alışverişlerini yapıp kart ya da kuponları ile ödemelerini kolaylıkla yaparlar.
 • Sağlayıcılarda yapılan tüm alışverişler ilgili kuruma detaylı olarak raporlanır.

Ticket Service Müşterisiyim

Ticket Service yardım sisteminin getirilerinden ve sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetimizi ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da aynı şekilde uygulanabileceği konusundaki inancımızı dile getirmek isteriz.


Mustafa Anteplioğlu

Kahramanmaraş Valiliği - SYD Vakıf Başkanı

 Vakıf, Belediye, Kurum Öner

Ticket Service kartını kullanmak isteyen vakıflar, bize buradan ulaşabilirsiniz.