OKR Nedir, Nasıl Belirlenir?
İNSAN KAYNAKLARI

OKR Nedir, Nasıl Belirlenir?

Eklenme: 03.06.2024 Güncelleme: 03.06.2024
5 dakika okuma süresi
Ana sayfa > Blog > OKR Nedir, Nasıl Belirlenir?
 

 

 

Açılımı Objectives and Key Results yani Hedefler ve Temel Sonuçlar olan OKR, pek çok büyük şirketin tercih ettiği bir yönetim sistemi ve son yıllarda daha da popüler bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin tercihi olduğu için de “OKR nedir?” sorusu gittikçe merak edilen bir konu haline geldi. 

En genel anlamı ile OKR sistemini, işletmelerin hedeflerini tanımlamak, koordine etmek ve gerçekleştirmek için kullanabileceği bir çerçeve olarak tanımlamak mümkün. Biliyoruz ki küçük veya büyük fark etmeksizin tüm işletmelerin hedefleri bulunur. OKR ise bu hedefleri hayata geçirmek ve şirket içerisindeki tüm çalışanların hedefe bağlı kalmasını sağlamak için kilit bir göreve sahip. 

O halde şirketlerin başarısına giden yolda harita görevi gören OKR sistemini tüm detayları ile incelemeye başlayalım.

OKR Nasıl Belirlenir?

OKR, açılımından da anlaşılacağı gibi iki ana başlığa ayrılır. Hedefler ve temel sonuçlar, OKR’nin iki ana bileşenidir. Bu bileşenler sayesinde işletmelerin neyi başarmaya çalıştıkları ve bunu başarma yolundaki kilometre taşlarını nasıl ölçecekleri netlik kazanır. 

OKR belirlerken hedeflerin ve temel sonuçların belirlenmesi gerekir. Bu iki ana bileşenin kapsamlarını ise şu şekilde açıklamak mümkün: 

 • Hedefler: Ulaşmak istenilen başarıyı ifade eder. Hedefler; kısa, ilham verici, ilgi uyandırıcı ve ekibi motive edici olmalıdır. Aynı zamanda işletmenin stratejik hedefleriyle de uyumlu olması, işletmenin hedefe ulaşma yolunda başarı sağlamasına olanak tanır. 
 • Temel sonuçlar: Hedeflere ulaşma yolunda bir hedefin nasıl ölçüleceğini veya izleneceğini gösteren kilometre taşlarını ifade eder. Bir hedefe ulaşıp ulaşamama konusundaki ölçülebilir kanıtlar, temel sonuçlar olarak ele alınabilir.  

İki ana bileşenin kapsamından da anlaşılacağı gibi OKR belirlenirken önce bir hedef konulmalı ve bu hedefe giden yolda başarıyı ölçmek için temel sonuçlar çıkarılmalıdır. 

Bir örnek üzerinden OKR belirlemeyi daha detaylı bir şekilde inceleyelim. 

Yeni kurulmuş bir markayı ele alalım. Bu markanın temel hedefi marka bilinirliğini artırmak olur. Buna göre OKR için hedef ve temel sonuçları şu şekilde belirleyebiliriz: 

Hedef 

Temel sonuçlar 

Marka bilinirliğini artırmak 

 • Sosyal medya hesaplarının takipçi sayısını %20 oranında artırmak. 
 • 15 içerik üreticisi ile iş birliği yapmak. 
 • Dönüşüm oranlarını %3 oranında artırmak. 

Unutmayın ki pazarlama alanında bir OKR belirleme örneği vermiş olsak da OKR sadece pazarlama değil, her alanda uygulanabilir bir sistemdir. Bir işletmenin farklı alanda ulaşmak istediği hedeflere göre OKR belirlenerek hedefe yönelik yapılması gerekenler daha net bir şekilde çıkarılabilir. 

OKR ve KPI Arasındaki Fark Nedir?

OKR sistemini daha iyi anlamak için sıklıkla birbirine karıştırılan KPI ile OKR arasındaki farkı açıklamakta fayda var. 

OKR ve KPI, ilk bakışta benzer görülse bile aslında ikisi de kurumsal performansın farklı yönlerini ele alır. OKR; bir şirketin hedefleri doğrultusunda performansını artırmasına, gelişimi yönlendirmesine ve bunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine odaklanan bütüncül bir sistemdir. KPI ise çalışanların performansını yansıtan ölçümlerdir. Yani OKR’ler çalışanların işlerinden ziyade işin amaç ve hedeflerine bağlıdır. KPI’lar da genel olarak çalışanların performansına dair ölçümlerdir. 

Kısacası KPI ve OKR, birbirinden farklı iki kavramdır. Ancak KPI takibi, OKR’lerin temelini oluşturmak ve gelişim için yeni hedefler belirlemek açısından yardımcı olabilir.

OKR ve KPI farkını da incelediğimize göre şimdi, OKR sisteminin bir şirkete sağlayabileceği faydaları keşfedelim.

OKR Sisteminin Artıları Nelerdir?

OKR’ler sayesinde hedefler ve bu hedefi başarmak için ulaşılması gereken sonuçlar net bir şekilde belirlenir. Böylece bir şirketin hem büyük hem de küçük hedefleri için bir yol haritası çıkarılır. Bu da ekip içerisinde yapılması gerekenlerin daha net bir şekilde oluşturulmasına ve hedefe ulaşma amacıyla bir bağlılık yaratılmasına yardımcı olur. 

OKR sisteminin bir işletmeye sağlayacağı tüm faydaları 5 başlık altında sıralamak mümkün: 

 • Önceliklendirme ve odaklanma: OKR ile hedefler belirlendiği için bu hedefler doğrultusunda yapılması gerekenleri önceliklendirmek kolaylaşır. Yani işletmenin gelişimi ve değişimi için bir odak oluşturulur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ise çok sayıda OKR belirlememektir. Çünkü her belirlediğiniz hedef, diğer hedeflerin odak alanını daraltır. Bu da hedeflere ulaşma yolunda karışıklığa sebep olabilir. Bu nedenle bir işletme için temel ve en önemli hedefler çıkarılarak bir planlama yapılması oldukça önemli. 
 • Koordinasyon ve uyum: OKR sisteminin amacı, bir işletme için genel hedefler belirleyerek bu hedef doğrultusunda tüm ekibin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Ekipteki her bir çalışan, ulaşılması gereken hedefleri bildiği için de farklı takımlar arası iş birliği güçlenir.
 • Bağlılık ve ekip motivasyonu: OKR sayesinde şirketin başarısı için çalışanların birbirlerini destekledikleri bir sistem yaratılır. Ekipler arası koordinasyonun desteklenmesi sayesinde de ekip motivasyonuna katkı sağlanır.  
 • Takip etme: OKR belirlemede de belirttiğimiz gibi OKR iki temel bileşenden oluşur. Hedefler ve temel sonuçlar. Temel sonuçlar, hedeflere giden yolu netleştirir. Bu da şirketin hedefe ulaşıp ulaşamadığını takip etmeyi kolaylaştırır.  
 • İletişim ve şeffaflık: OKR sisteminde bir hedef belirlemek ve bu hedefi gerçekleştirmek için tüm ekiple iletişim kurulması gerekir. Çünkü belirlenen hedefe göre bir zaman çizelgesi oluşturularak ekipteki her bir kişinin bu hedefe katkı sağlaması, OKR sisteminin önceliğidir. Bu da işletmede iletişimi destekleyerek yapılan çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

OKR Hedef Örnekleri

OKR sisteminin faydalarından yararlanmak için bu sistemi, şirketinizin farklı hedefleri için uygulayabilirsiniz. “Peki, nasıl?” diyorsanız farklı alanlardaki birkaç OKR hedef örneğini inceleyelim. 

İnsan Kaynakları Açısından OKR: 

Hedef 

Temel sonuçlar

Daha iyi ve yeni bir işe alım sistemi oluşturmak

 • Yeni çalışanlara işe alım deneyimleriyle ilgili anket yapmak
 • Rakiplerin işe alım süreçlerini araştırmak
 • İşe alım süreci hakkında geri bildirim almak için departman yöneticileri ile görüşmek

Sosyal Sorumluluk Açısından OKR: 

Hedef 

Temel sonuçlar

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini artırmak

 • Kurum kültürüne uyan sosyal sorumluluk projelerini çıkarmak
 • Tüm çalışanların katılacağı bir farkındalık çalıştayı düzenlemek 
 • STK’lar ile iletişime geçmek

Müşteri Memnuniyeti Açısından OKR: 

Hedef 

Temel sonuçlar

Müşteri memnuniyetini artırmak

 • Olumsuz müşteri yorumlarını tespit edip geri dönüş sağlamak
 • Sadık müşterileri ödüllendirmek
 • Müşteri kayıp oranını düşürmek

Örneklerden de anlaşıldığı gibi OKR farklı alanlar için uygulanabilir. Önemli olan, şirketiniz için ulaşmak istediğiniz hedefleri ve temel sonuçları net bir şekilde çıkarmaktır.  
OKR sistemi ile hedeflerinize ulaşmak ve bu süreci yönetmek için bir çerçeve oluştururken bir yandan da tüm çalışanların iş süreçlerini geliştirmeye ve iyileştirmeye odaklandığı bir şirket kültürü yaratmak ister misiniz? Cevabınız “Evet.” ise kurum kültürü oluşturmak için etkili bir yöntem olan kaizen felsefesi ile tanışmanın zamanı geldi. Bu felsefe hakkında detaylı bilgi almak için “Kaizen Nedir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Predefined Presets