Kullanıcı Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

İşbu Kullanıcı Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile Edenred çözümlerinin kullanıcısı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olan Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. (“Edenred Türkiye”) tarafından; Ticket Restaurant Kart, Ticket Market Kart, Ticket Car Akaryakıt Kart ile Ticket Compliments hediye kart çözümlerinin (“Ticket Kart”) sağlanması  kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”), belirtilen hukuki sebepler ile işlenecektir:

Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

 

Fiziksel Edenred Kart kullanıcısı olmanız halinde

Edenred Ticket Kart’ın size ulaştırılmasının sağlanması

Ad soyad, adres, telefon numarası, Ticket Kart numarası

Veri sorumlusunun meşru menfaati

Veri güvenliğinin sağlanması

Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

İşlem güvenliği bilgileriniz, şifre bilgileriniz, kimlik doğrulama adımları için iletişim verileriniz.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

MyEdenred mobil uygulama & Edenred internet sitesi üyeliğiniz var ise

 • Üyeliğinizin oluşturulması ve Ticket Kart eklenmesi

 

Ad Soyad, cep telefonu numarası, e-posta, Ticket Kart

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 • Bakiye ile alışveriş geçmişinizi görüntülemenizi sağlanmak

Ticket Kart numarası, alışveriş bilgisi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 • Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak

İşlem güvenliği bilgileriniz, Ticket Kart numaranız

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 • Iletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak

Cep telefonu numarası, e-posta, iletişim izin durumu

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • MyEdenred mobil uygulaması üzerinden lokasyon ve bidirim izni vermeniz halinde; fırsatlardan haberdar etmek

Lokasyon

Açık Rıza

Sosyal medya hesap kullanıcısı iseniz

 

 • Etkinliklik, yarışma ve çekilişlere katılım taleplerinizin alınması,
 • Kazanmanız halinde sizinle iletişim sağlanması, ödülün gönderimi ile kullanıdılması,
 • Kazanan olduğunuza ilişkin duyurunun ilgili platformumuz üzerinden duyurulması,
 • Sosyal medya hesaplarına göndereceğiniz direkt mesajların yanıtlanması.

Sosyal medya kullanıcı adınız, ad-soyad, cep telefonu, e-posta, adres

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kullanıcı desteği sağlanması

 

 • Taleplerinizin alınması, sonçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması,
 • Bilgi güncelleme

Ad Soyad, cep telefonu numarası, e-posta, Edenred Kart numarası, çağrı merkezini aramanız halinde, çağrı merkezi ses kayıtları

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Tanıtım

 • Beğenilerinize bağlı olarak çözümlerimize ve size özel fırsatlara ilişkin tanıtım yapılması
 • güncel kampanyalar, marka ile ilgili yeniliklere ilişkin tanıtımların yapılması
 • deneyiminizin ölçülmesi amacı ile anket yapılması

 

Cep telefonu numarası, e-posta, Edenred Kart numarası, alışveriş geçmişi

Açık rıza

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile;

 • Çalışanı olduğunuz kurumsal müşterimizden; e-posta ve internet sitemiz üzerinden; ad soyad, adres, cep telefonu bilginiz.
 • Doğrudan sizden;  elektronik ortamda; internet sitemiz, çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamamız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlar ile ilgili taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amacı

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarılan Taraf

Hukuki Sebep

 

Ticket Kart’ın size ulaştırılması

Ad soyad ve adres veriniz

Kargo firmasına

Veri sorumlusunun meşru menfaati

Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması

Ad Soyad, cep telefonu numarası, e-posta, Edenred Kart numarası verileriniz,

Çağrı merkezi hizmeti veren tedarikçimize

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Yarışma veya çekilişe katılmanız ve kazanmanız halinde ödülün size gönderimi

Ad soyad ve adres veriniz

Kargo firmasına

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Tarafınıza ileti gönderimi

Cep telefonu ve       e-posta veriniz

İlgili hizmeti veren tedarikçimize

Açık Rıza

 

İlgili Kişinin Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi; Başvuru Formu ile iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu : Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi

Posta Adresi      : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C No.10 Sarıyer / İstanbul

E-mail Adres      :   dpo.turkey@edenred.com

KEP                        :  0947004343100016.edenred@hs02.kep.tr

Predefined Presets