Üyelik Sözleşmesi

Aşağıda tanımlandığı şekliyle Platform’un kullanımı, işburada düzenlenen hüküm ve koşullara tabidir.

Platform’da yer alan içerik, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Platform’da açıkça belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz. Lütfen Platform’u kullanmadan ve üyeliğinizi oluşturmadan önce işbu Sözleşme’yi dikkatle okuyunuz. 

 

Tanımlar 

EDENRED: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı No:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine bağlı, 9470043431 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili’ne 292878 sicil numarası ile kayıtlı ve 0947004343100016 Mersis numaralı Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. 

Platform:  www.edenred.com.tr; www.onerkazan.com.tr; online.ticket.com.tr; yakitkarti.com; MyEdenred IOS ve Android Uygulamaları.

Kullanıcı: EDENRED tarafından sunulan hizmetlerden ve EDENRED Platformlar’ından yararlanan kişiler

 

 1. Genel Koşullar 
 2. 1.1. Platform üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi EDENRED’e ait olup, Platform’a girmek ve sunulan hizmetleri/modülleri kullanmakla Platform’un kullanım ve Sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız. EDENRED Platform ve Platform uzantısında, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, mevcut her tür hizmet, ürün, Platform’u kullanma koşulları ile Platform’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın yeniden organize etme, düzenleme, değiştirme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Plaftorm’da yayım anında yürürlüğe girer. 
 3.  
 4. 1.2. Platform’da yer alan bilgiler, zaman zaman fiili durum ve değişikliklerin gerisinde kalabilir; EDENRED bundan dolayı meydana gelebilecek zararlardan ve sonuçlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. 
 5.  
 6. 1.3. EDENRED sistemin sağlıklı işlemesi ve güvenliği için mevcut şartlar dahilinde makul ve gerekli önlemleri almaktadır. Ancak alınan bu önlemlere rağmen EDENRED’in ağır kusurundan kaynaklanmayan diğer sebepler neticesinde; işlemlerin kesintiye uğraması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz veya yetkisiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması, şifrenin kaybedilmesi ve benzeri diğer tüm durumlardan ötürü meydana gelebilecek her türlü zarardan dolayı EDENRED herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
 7.  
 8. 1.4. Kullanıcı, EDENRED’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılar’a ait, Platform dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

 1. Farklı Platformlara Link Verilmesi 
 2. 2.1. Platform üzerinden başka platformlara link verilmesi mümkündür. EDENRED link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, bu yönde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. EDENRED, üçüncü kişilerin platformlarının, web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, platformun, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir taahhüt, beyan veya teminat vermemektedir. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen 3. Kişilere ait portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EDENRED’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 3.  
 4. 2.2. EDENRED, kendi takdirine bağlı olarak bu tür linkleri dilediği şekilde haber vermeksizin Platform’undan kaldırabilir, başka sitelere link verilmesini kendi yazılı muvafakatine bağlayabilir. 

 

 1. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı 
 2. 3.1. Platform’un sahibi EDENRED olup Platform’a ve Platform’da yer alan içeriğe ilişkin tüm haklar EDENRED veya ilgili lisans verenlere aittir. Platform’da yer alan içeriklere ilişkin tüm haklar ve Platform üzerinde her türlü düzenleme, değişiklik, kullanım ve tasarruf yetkisi yalnızca EDENRED’in ve/veya ilgili lisans sağlayanlarındır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, sloganlar, yazılım ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik yazılımlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu EDENRED’in ya da EDENRED’in lisans aldığı/sağladığı kuruluşların mülkiyetindedir. 
 3.  
 4. 3.2. Platform’da yer alan eserlerin ve bilgilerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) tamamen EDENRED’e ve ilgili lisans verenlere aittir.

 

 1. Sorumlulukların Sınırlandırılması ve Tazminat 
 2. 4.1. EDENRED Platform içerisinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içeriği güncel tutmak adına gereken makul özeni gösterecektir ancak işbu içeriklerden kaynaklanacak zararlardan ağır kusuru dışında sorumlu tutulamaz. 
 3.  
 4. 4.2. EDENRED, Platform üzerinde ve Platform ile ilişkili olarak doğrudan kendisi tarafından sağlanmayıp, Platform’u kullanan kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle veya içerikle ilgili hukuka aykırı bir faaliyet ya da durumun bulunup bulunmadığını araştırmakla yükümlü olmayıp, söz konusu içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 5.  
 6. Kullanıcı, Sözleşme’ye aykrı davranışları, kullandıkları içerikler, marka ve logolar, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle EDENRED’in uğradığı zararları, masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri ve Websitesi’ni kullanan diğer kimselerin uğradığı zararları hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın tüm fer'ileriyle birlikte tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Gizlilik
 1. 5.1. Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.
 • Kayıt yapıldığı zaman, kullanıcı profili oluşturulacaktır. Profil şirket veri tabanında gizlilikle tutulmaktadır.
 • Bilgi gönderiminde kullanılan pek çok form iletme esnasında şifrelenerek SSL “Secure Sockets Layer (SSL) şifre çözme teknolojisi” ile korunmaktadır. 
  o Veri, EDENRED’e ulaştıktan sonra da her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. SSL'den faydalanabilmek için tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. 

 

 1. Platform Kullanım Koşulları 
 2. 6.1. Platform’da sunulan hizmetlere, kaynaklara ve site içeriğinin belirli bir bölümüne ya da tümüne erişmek için, Kullanıcılar kayıt/kimlik bilgilerini sağlayarak Platform’a giriş yapabilmektedir. Platform’da yer alan hizmetlerin ve içeriğin tam ve gereği gibi verimli şekilde kullanılması için, Kullanıcı’nın sağladığı tüm kayıt bilgilerinin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olması ve bu şekilde kalması bir zorunluluktur.
 3.  
 4. 6.2. Kullanıcı kayıt bilgilerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal EDENRED’e Platform’da yer alan iletişim bilgileri üzerinden bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin güvenliğinden, şifre kayıp/çalıntı işlemlerinden dolayı meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat kendisi sorumludur. 

 

 1. EDENRED Sorumlulukları 
 2. 7.1. Sistem üzerinde meydana gelebilecek her türlü teknik aksaklık ve sair sorunlardan dolayı doldurulan formların ulaşmaması durumunda EDENRED’in sorumluluğu yoktur. 
 3.  
 4. 7.2. EDENRED, sistem üzerinde meydana gelebilecek teknik aksaklık ve sorunları gidermek veya EDENRED’e yapılan tavsiye ve önerileri yerine getirilmek konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 5.  
 6. 7.3. Kullanıcı, Platform içerisinde hukuki veya cezai yaptırıma neden olabilecek herhangi bir bilgiyi aktarmamakla ve bu sebeple bu Platform aracılığıyla kamu düzenine aykırı veya lekeleyici yasadışı bilgileri ifşa etmemekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform içerisinde sağladığı içerikten EDENRED’e, resmi mercilere ve üçüncü kişilere karşı münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 7.  
 8. 7.4. Kullanıcı’nın Platform kapsamında ilettiği tüm bilgilerin doğruluğundan veya hatalı olmasından ve hatalı bilgi nedeniyle Kullanıcı’nın uğradığı zararlardan ötürü EDENRED’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Şifreler Ve Kullanıcı Kaydı Hesap Detayları 
 2. 8.1. Şifreler ilgili alanda yer alan kurallara uygun olarak oluşmalıdır, güvenli bir şekilde saklanmalıdır ve periyodik olarak değiştirilmelidir. 
 3.  
 4. 8.2. Giriş esnasında tek kullanımlık şifre iletilmesi halinde bu şifre herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamalıdır.
 5.  
 6. 8.3. Kullanıcı kendi şifresini, kimliğini ve diğer bilgilerini (varsa) ve kullanıcı hesabı altındaki tüm diğer etkinliklerinin gizliliğini korumakla sorumludur. Kullanıcı hesabının her türlü izinsiz kullanımı ya da diğer güvenlik kurallarının ihlal edilmesi gibi durumları, derhal EDENRED’e bildirilmelidir. Şifrenin güvenliğinden, şifre kayıp/çalıntı işlemlerinden dolayı meydana gelebilecek her türlü zarardan Kullanıcı münhasıran sorumludur. 
 7.  
 8. 8.4. Kayıtlar ve/veya abonelik kişiye özeldir. Hesap adı, kimliği ya da şifre başka kişilere açıklanmamalı, üçüncü kişilere kullandırılmamalıdır.

 

 1. Bize Ulaşın Üzerinden Gönderilen Uygunsuz E-postalar 
 2. 9.1. EDENRED, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, Türk hukukuna, kamu düzeni ve genel ahlak kurallarına göre kendi takdiri uyarınca uygunsuz olarak nitelendirdiği Kullanıcı içeriğinin veya ya da yetkili bir makamın talebi doğrultusunda herhangi bir Kullanıcı içeriğinin Platform’da, yayımlanmasını, Platform’a yüklenmesini, bu Kullanıcı içeriğinin 3. Kişilere postalanmasını veya gönderilmesini, 3. Kişiler ile paylaşılmasını ve EDENRED nezdinde ve Platform’da saklanmasını kendi tek taraflı kararıyla her zaman engelleyebilir ve yasaklayabilir. 

 

 1. Platform ile İlgili Hükümler 
 2. 10.1. EDENRED Platform’un hizmet vermesi için özen gösterecektir ancak işbu Platform’da yer alan servislerin sürekli olarak temin edilebileceği, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı, aksaklıkların hemen düzeltileceği veya 3. şahıs kurumlara ait linklerin ve bağlantılı sunucunun virüs ya da zararlı bileşenler içermeyeceği konusunda garanti verememektedir. 
 3.  
 4. 10.2. Bu durumda, söz konusu ve benzer yazılım ı̇ndı̇rmelerı̇nden kaynaklanacak zararlardan, indirilen yazılımlardan, bu yazılımların indirilmek üzere barındırıldığı platformlardan, söz konusu üçüncü kişi yazılımlarından EDENRED’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bu kapsamda EDENRED’den hiçbir sair talepte bulunulamayacağını kullanıcılar kabul eder. Bu bağlamda Kullanıcı Platform’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 5.  
 6. 10.3. Kullanıcı, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Platrom’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

 

 1. Son Hükümler 
 2. 11.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 3.  
 4. 11.2. Platform’da yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 5.  
 6. 11.3. EDENRED işbu Sözleşmeyi, Platform’a kayıtlı e-posta aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri Platform’da yayımlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 7.  
 8. 11.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, EDENRED’in işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini grup şirketleri de dahil olmak üzere Kullanıcı’nın onayını almaksızın üçüncü kişilere devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9.  
 10. 11.5. EDENRED tarafından yapılacak yazılı bildirimler, Platform’da ilan edildiği tarihte veya Kullanıcı’nın e-posta adresine gönderildiği tarihte yapılmış kabul edilecektir. Platform’da ilan edilen ve Kullanıcı’nın posta adresine gönderilen aynı içerikteki yazılı bildirimlerden hangisi önce yayınlanmış veya iletilmiş ise yayınlanan veya iletilen tarih, bildirim tarihi olarak esas alınacaktır.
 11.  
 12. 11.6. İ̇şbu Sözleşme ilişkisinden doğabilecek veya Platform’a erişim sağlanması, Platform’un kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf halinde, öncelikle dostane çözüm yollarına başvurulacak, sonuç alınamaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda EDENRED’in elektronik kayıtları da dahil olmak üzere her türlü defter ve kayıtlarının bağlayıcı ve geçerli delil kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13.  
 14. 11.7. Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırarak, işbu Sözleşmeyi feshedebileceği gibi, EDENRED de tek taraflı biçimde dilediği zaman gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal ederek, işbu Sözleşmeyi sona erdirebilecek ve Kullanıcı’nın Platform’dan yararlanmasına son verebilecektir.
 15.  
 16. 11.8. EDENRED’in işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını süresinde veya hiç kullanmaması, EDENRED’in söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
 17.  
 18. 11.9. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden bazılarının yetkili bir makam tarafından geçersiz kılınması durumunda Taraflar, Sözleşme’nin ve Sözleşme’deki diğer hükümlerin söz konusu geçersizlikten etkilenmeyeceğini kabul ederler.
 19.  
 20. 11.10. İşbu Sözleşme’deki hiçbir unsur Taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

 

Platform’a giriş yapan ve/veya Üye olan herkes, işbu Sözleşme’yi ve EDENRED tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş sayılacak ve şartlarına uymakla yükümlü olacaktır.

Predefined Presets