Yatırım Teşviği Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?
TEŞVİK REHBERİ

Yatırım Teşviği Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Eklenme: 11.12.2020 Güncelleme: 22.11.2022
3 dakika okuma süresi
Ana sayfa > Blog > Yatırım Teşviği Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?
 

 

Ülkemizde KOBİ’ler için yatırım teşviki büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye’de uygulanan yatırım teşvikleri ülke ekonomisi açısından da lokomotif görevini üstlenebiliyor. Genel olarak ‘yatırım teşviki’ nedir sorunu, ‘yatırım hacminin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak farklı meblağlara tekabül edebilen, yatırımcıya sunulan desteklerin tümü’ şeklinde yanıtlayabiliriz. 

Elbette yatırım teşvikleri 2020 yılında da KOBİ’ler için oldukça kıymetlidir. Ancak bu noktada öncelikle yatırım teşvik belgesi hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor. Çünkü yurtdışı yatırım teşvikleri de dahil olmak üzere bu destekten faydalanılması için söz konusu belgeye sahip olma koşulu aranıyor. Belge sahibi olunmadan devlet yatırım teşvikleri olanağından faydalanmak mümkün değildir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Devlet tarafından sunulan yardımlara dair alınan kararlar noktasında bu belgenin gayet önemli olduğunun altını çizelim. Yatırım teşvik belgesi için başvuru Ticaret Bakanlığı’na yapılıyor. Hem genel hem de bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sabit yatırım tutarının 10 milyon TL’yi aşmaması durumunda yerel birimlere de başvuru yapılabiliyor. Yatırımcılar otel yatırım teşvikleri gibi fark sektörlere yönelik teşvikten faydalanmak için öncelikle belge almak adına başvuru yapmalıdır. 

Kimler Yatırım Teşviklerinden Faydalanabilir? 

Yatırımcılar sanayi yatırım teşvikleri gibi kendi sektörlerine yönelik olarak sunulan bu imkandan istifade etmek istediklerinde uygun bir aday olup olmadıklarını da merak edebiliyor. Oysa yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek olan hem gerçek hem de tüzel kişiler bu imkandan faydalanabilir. Elbette daha önce de değindiğimiz gibi kısaca YTB yani yatırım teşvik belgesine sahip olmak gerekiyor. 

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler 

 • Başvuru dilekçesi
 • Yatırım bilgi formu
 • Makine ve teçhizat proformaları
 • Yatırım teşvik fonuna katkı payı
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Sicil gazetesi aslı ve örneği

Tüm bunlarla birlikte tersane ve madencilik yatırımları ya da turizm yatırım teşvikleri için ilgili bakanlıklardan alınmış işletme ruhsatları da talep ediliyor. 

Yatırım Süresi Ne Kadar?

Yatırımcılar özellikle ilk defa teşvik desteklerinden faydalanmak istediklerinde yatırım süresinin ne kadar olduğunu merak edebiliyor. Ancak bu sürenin hayvancılık yatırım teşvikleri ya da farklı bir sektörde yapılan teşvikler için değişkenlik gösterdiğini belirtebiliriz. Bununla birlikte projenin niteliği de bu sürenin farklı olmasını beraberinde getirebiliyor. Genel olarak bir fikir vermesi bakımından söz konusu sürenin 2 – 4 yıl arasında değiştiğini söyleyebiliriz. 

Yatırım Teşvikleri Neler? 

Yatırımcılar için kuşkusuz en can alıcı soru budur. Elbette teşvik programları pek çok farklı alanda karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada Bulgaristan’da yatırım teşvikleri neler gibi soruların yanıtları olarak da çok farklı imkanlar ile karşılaşılabilir. Sağlanan desteklerin her yıl değişebileceğinin de altını çizelim. Bu noktada her yıl güncel bilgileri yeniden kontrol etmek ve destekleri yeniden gözden geçirmek gerekebiliyor. 

Ancak genel olarak KOSGEB yatırım teşvikleri de dahil olmak üzere sunulan desteklere şu örnekleri verebiliriz: 

 • Vergi İndirimi

Yatırım meblağının % 10 ila % 60’lık kısmı kadar vergide indirim uygulanır. Vergi indirimi illere ve sektörlere göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin seracılık yatırım teşvikleri ile turizm alanında sunulan desteklerde uygulanan indirim oranları aynı olmayacaktır. 

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

İstihdam için ödenen sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanıyor. Bu süre ise 2 – 10 yıl arasında değişiyor. 

 • Faiz Desteği 

Yatırım kredisi kullanılması durumunda faiz ya da kar payının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. 

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırımla sağlanan istihdam için işçilerin asgari ücrete tekabül eden bölümü üzerinden bir hesaplama yapılır ve gelir vergisinin bir bölümü devlet tarafından karşılanır. 

Tüm bunlarla birlikte aşağıdaki destek olanaklarından da faydalanmak mümkün olabiliyor: 

 • Makine ve ekipman için KDV istisnası 
 • Yurt dışından alınan makine ve ekipman için Gümrük vergisi Muafiyeti 
 • Yatırım yeri tahsisi
Predefined Presets