A'dan Z'ye KOSGEB Destekleri Rehberi
TEŞVİK REHBERİ

A'dan Z'ye KOSGEB Destekleri Rehberi

Eklenme: 14.12.2020 Güncelleme: 20.05.2024
8 dakika okuma süresi
Ana sayfa > Blog > A'dan Z'ye KOSGEB Destekleri Rehberi
 

KOSGEB desteklerine başvuru, desteklerden faydalanabilecek sektörler ve KOSGEB kredisi hakkında bilgi almak için yazımıza göz atabilirsiniz.

 

KOSGEB'in Sağladığı Destekler Nelerdir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek ve gelişimlerine yardımcı olmak için kurulan KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak, girişimlerin Türkiye ekonomisinde söz sahibi olabilmeleri adına maddi ve eğitim alanında destek verilmesini sağlar.

 

KOSGEB destek listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Girişimcilik Destekleri

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bu program girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlıdır.

- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma düzeylerinin ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlıdır.

- AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Bu destek programının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretmelerini sağlamaktır.

- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

İşletmelerin finansman, dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamaktadır.

- KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlanması amaçlıdır.

- İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın amacı Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.

- İŞGEM/TEKMER Programı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

 

 

KOSGEB Kimlere Teşvik Sağlıyor?

KOSGEB tarafından desteklenen sektörler:

- İmalat,

- İnşaat,

- Eğitim,

- Toptan ve perakende ticaret,

- Bilgi ve iletişim,

- Finans ve sigorta faaliyetleri,

- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

- Ulaştırma ve depolama,

- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri,

- İdari ve destek hizmet faaliyetleri,

- Kültür, sanat, eğlence, spor ve eğlence hizmetleri şeklindedir.

 

 

KOSGEB Desteği Almak İçin Yapmanız Gerekenler

KOSGEB desteğinden faydalanmak istiyorsanız, ilk olarak KOSGEB tarafından verilen eğitimlere katılmanız gerekmektedir. Genel Girişimci Eğitimi ile iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olur, bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukların farkına vararak bilgi ve deneyim kazanırsınız. Bu eğitim sonrası İleri Girişimci Eğitimi ile istihdam, küresel rekabet, marka değeri oluşturabilecek kapasiteye gelebilirsiniz.

Bu eğitimleri tamamladıktan sonra sertifika alarak, KOSGEB’den kredi veya hibe almak için başvuru yapabilirsiniz.

 

 

KOSGEB Projesi Nasıl Hazırlanır?

Hibe veya kredi desteği sayesinde yeni iş projenizi hayata geçirmek isteyen girişimcilerseniz, KOSGEB’in belirlediği şartlar doğrultusunda proje sunmanız gerekmektedir.

KOSGEB projesi hazırlama aşamalarını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

- Projenizi hazırlarken ilk aşama olarak işletmeniz hakkında bilgilere yer vermelisiniz.

- Projenizin bir sonraki kısmında projenize ait pazar ve pazarlama bilgilerini belirtmelisiniz.

- KOSGEB projesinin diğer aşamasında ise proje kapsamında yer alan ürün ve ürün üretimi hakkında içerikler sunmalısınız.

- Projenize ait yönetim planı hakkında bilgiler verdikten sonra finansal bilgilerinden bahsetmelisiniz.

 

KOSGEB projelerinde finansal tablolar, nakit akış tabloları, alternatif finansal kaynakları ve öz sermaye gibi alanları oldukça özenle hazırlamanız gerekmektedir. Proje için önemli olan kısa, orta ve uzun zamanlı hedefler yazılması oldukça önem arz etmektedir.

 

KOSGEB Hibe Desteği Tutarı Nedir?

Destek Unsuru

Destek Tutarı

 

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

 

Performans Desteği

Birinci Performans Dönemi

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

İkinci Performans Dönemi

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

Sertifika Desteği

5.000TL

 

                                                                                                       (Kaynak: www.kosgeb.gov.tr)

 

Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesiz olan KOSGEB destek kredisi aynı zamanda genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimciler için her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL daha eklemektedir.

 

KOSGEB'den Alınan Destekler Geri Ödenir mi?

KOSGEB tarafından verilen hibe desteği geri ödemesizdir. Ancak geri ödemeli destekler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte geri ödenir.

 

 

KOSGEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB başvuru şartları şu şekildedir:

- Öncelikle ilinizde yer alan İŞ-KUR veya KOSGEB birimlerine giderek “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine” başvuruda bulunmalısınız.

- Kurumun vermiş olduğu 70 saat süren “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursunu başarıyla tamamlayıp, sertifika almalısınız.

- Ardından kendi adınıza bir iş kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt olarak KOBİ Beyannamesini doldurmalısınız.

- Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı Formunu doldurup ve bu formları KOSGEB’e sunmalısınız.

- Son olarak iş kurma aşamasında yapılan harcamaların faturalarını KOSGEB’e sunarak 50.000 TL’ye kadar hibe, 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi almaya hak kazanabilirsiniz.

-Kurum maddi olarak kadın adaylara %90, erkek adaylara ise %70 oranında destek sağlamaktadır.

 

Predefined Presets