Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
İNSAN KAYNAKLARI

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Eklenme: 24.03.2022 Güncelleme: 11.01.2023
4 dakika okuma süresi
Ana sayfa > Blog > Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
 

 

İnsan kaynakları yönetimi, kurumsal işletmelerin vazgeçilmez organizasyonlarından biridir. İşletmeye ait tüm insan kaynağının beyni sayılabilecek bu alanın yönetimi ve ilkelerinin etkin kullanımı, o işletmenin sektördeki konumunu etkileyecek önemli unsurlardan biridir.

 

Yönetişim Nedir?

Yönetişim, “yönetmek” ve “yönetim” kavramlarından türeyen yeni bir kavramdır. Bu kavramı ilk kullanan kurum 1989’da Dünya Bankası olmuştur. Yönetişim, yönetim kelimesinin bir alternatifi olarak son yıllarda sıkça kullanılan bir kavramdır. Bu kavram ile devlet ve toplum ilişkilerinde meydana gelen karşılıklı etkileşimde yeni bir yönetim tarzının olduğu anlaşılır.

Yönetişim kavramı sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu yönetimi gibi pek çok sektörü içine alır ve bunların arasındaki tüm ilişki ve etkileşimi ifade eder. Yönetişim dendiğinde aynı zamanda akla özel girişimciler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar da gelebilir. Bu açıdan bakıldığında yönetişim kavramı oldukça geniş bir yelpazeyi bünyesinde barındırır. Bu kavram kendi içinde sınıflara ayrılır. Bunlardan biri kurumsal yönetişim kavramıdır.

 

Kurumsal yönetişim nedir?

Kurumsal yönetişim, bir kurumun bünyesinde barındırdığı paydaşları ile ilişkisindeki mevcut davranışları ve iletişimi yürüten diğer organlar ile birlikte yöneticilerin yönetim anlayışının kurum kültürü halini alması durumudur.

Kurumsal yönetişim ilkeleri, dünya üzerinde günden güne hızla yayılmaktadır. Kurumlar bu ilkeler doğrultusunda kurum kültürlerini inşa edebilmekte ve uygulamaya yer vermektedir. Bu da, yönetişim kavramının önemini vurgulayan önemli bir unsurdur.

 

İyi Yönetişim İlkeleri Nelerdir?

Yönetişim kavramının sunduğu sistemsel, siyasal ve yönetsel boyutların yanında bir de bünyesinde barındırdığı temel ilkeleri bulunur. İyi yönetişimin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

  • Açıklık ilkesi:

Bu ilkeye göre kurumlar aldıkları kararlarda şeffaf ve açık bir iletişime önem vermelidir.

  • Etkinlik ilkesi:

Kurum bünyesinde alınması gereken tüm kararlar en uygun zamanda ve gereken şekilde olmalıdır.

  • Uyum ilkesi:

Kurum politikaları tutarlı olmalı ve bunu sürdürebilmelidir. Bu da alınan kararlara uyum sağlamaktan geçer.

  • Katılım ilkesi:

Politika oluşumunda ve var olan politikaların uygulanması aşamasında sistematik şekilde katılımın sağlanması önemlidir.

  • Hesap verebilme ilkesi:

Karar alma süreçlerinden önce gruplara sorumluluk verilmelidir. Sonrasında ise bu gruplar sorumluluklarını yerine getirmelidir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları, kurumsal bir işletmede çevresel etkenleri göz ardı etmeden işgücünü en verimli hali ile kullanarak o işletmeye hem kaliteli iş gücü kazandıran hem de performans artırıcı faaliyetlerde bulunan birimdir. Yani insan kaynakları birimi, işgücü kazanma, potansiyeli en üst düzeyde tutma ve işgücünü elde tutma gibi işlevlere sahiptir.

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynağının, işletmenin diğer kaynakları ile birlikte nasıl sağlanabileceği, istihdamın sağlanacağı yöntemi ve gerektiğinde yönlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili geniş bir çerçeve sunar. İnsan kaynakları yönetimi ile kurumun insan odaklı bir bakış açısına sahip olması amaçlanır.

Bir şirketin vizyonu, misyonu gibi kurum kültürünü yansıtacak olan pek çok konu, o şirketin bünyesinde çalışan personelin tümüne insan kaynakları birimi vasıtası ile yansıtılır. İşletmeye ait çalışan ilişkileri, çalışma ortamı, şirketin değer ve kuralları gibi konuların tümü insan kaynakları yönetiminin doğru yapılması ile hedeflenen haline ulaşır.

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Stratejik insan kaynakları yönetimi, rekabetin yüksek olduğu günümüzde avantaj elde etmek ve bu avantajı artırmak için kullanılacak önemli bir yaklaşımdır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, kurum içindeki mevcut personelin yetkinlikleri ve davranışlarını kurumun belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için en etkin şekilde değerlendirmeyi amaçlar.

Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel amaçlarına teker teker bakalım:

  • Kabiliyetleri doğrultusunda bir ekip oluşturmak ve bu ekipte yer alan insan kaynağının gelişimini sağlamak,
  • İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda yetenekli, öz motivasyona sahip ve işine ve sorumluluklarına karşı sadık bireyleri işletmeye kazandırmak ve bu şekilde rekabette üstünlük elde etmek,
  • İnsan kaynaklarına dair yönetim sürecini işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturmak ve işletme stratejilerine entegre edebilmek,
  • İK uygulamalarının yöneticilere ait sorumluluklardan biri şeklinde görerek aksiyon alınmasını sağlamaktır.

Pek tabii yukarıda da bahsettiğimiz gibi performans artırıcı faaliyetlerin de hem çalışanı mutlu kılıp motive edecek hem de bunu yaparken şirkete tasarruf sağlayacak şekilde planlanması gerekir. Edenred’in sunduğu yemek kartı çözümü Ticket Restaurant yemek kartı ile şirketler öğle yemeği giderlerinde vergi tasarrufu elde ederken çalışanlar da yemek seçme özgürlüğüne kavuşurlar.

Ayrıca yılbaşı, Ramazan, bayram, doğum günü, kıdem gibi özel günlerinde hatırlanmak çalışanları motive edip performanslarını artırır. Bu özel gün hediyeleri için ise yine Edenred’in sunduğu Ticket Compliments teşvik ve ödüllendirme çözümleri ile şirketler hem hediye seçme, temin etme, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklere harcanan zamandan hem de bu yükler doğan maliyetlerden tasarruf eder.

Siz de Edenred’in finansal çözümlerine ulaşmak ve tasarruflu dünyası ile tanışmak istiyorsanız hemen tıklayın ve hem çalışanlar hem de işletmeler için sunduğu fırsatlardan şimdi yararlanmaya başlayın.

Predefined Presets