Çalışan Bağlılığı Nasıl Sağlanır?
İNSAN KAYNAKLARI

Çalışan bağlılığı nasıl sağlanır?

24 MART 2022

Çalışan bağlılığı, işletmelerin gerek verimliliği gerek istikrarlı oluşu açısından önemlidir. Bir işletmenin çalışan bağlılığının yüksek oluşu, o işletmenin itibarını ve üretkenliğini artıran bir unsurdur. Bu sebeple pek çok işletme çalışan bağlılığı uygulamaları konusunda plan ve çalışmalar yapar. Peki çalışan bağlılığı ne demek, beyaz ve mavi yaka çalışan bağlılığı nasıl sağlanır?

 

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, iş yeri bünyesinde faaliyet gösteren personelin kişisel amaç ve hedeflerinin, şirketin vizyonu ve hedefleri ile uyumuna bağlı olan bir kavramdır. Şirket ve personelin amaç ve hedefleri ne kadar paralel ise çalışan bağlılığı da o düzeyde artar.

Çalışan için kuruma bağlılık, o kurumun mevcut stratejileri ile kurumun bünyesinde yer verdiği tüm uygulama ve faaliyetlere karşı oluşan memnuniyetin bir sonucudur. Çalışanın kişilik özellikleri ve fikirlerinin uygulanabilirlik düzeyi, işletmeye duyduğu bağlılıkta oldukça etkilidir.

Çalışan bağlılığı araştırması ve gözlemlenmesi sonucu işe ve işletmeye bağlı çalışanların şirkete sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yüksek performans,
 • Yüksek verimlilik,
 • Fiziki ve mental sağlığın artışı,
 • Sağlık hizmeti maliyetlerinin azalması,
 • Yetenekli personelin devamlılığının artmasıdır.

 

Çalışan Bağlılığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çalışanların faaliyet gösterdiği şirketten birtakım beklentileri bulunur. Beklentilerin karşılandığı düzeyde çalışan bağlılığı da artış gösterir. Peki çalışan bağlılığı makale örneklerinde de rastlayabileceğiniz bu temel faktörler nelerdir?

 • İşçi ücretleri
 • Kariyer ve kurum içi terfi imkanları
 • Şirketin sağladığı çalışma ortamı
 • Çalışanlara sağlanan yan haklar
 • İşletmenin, çalışanın ikamet ettiği bölgeye yakınlığı ya da ulaşım imkanları (servis ya da yol ücretinin sağlanması gibi)
 • İşçinin, yaptığı iş ve başarılarının karşılığında yöneticilerinden takdir görmesi
 • İş arkadaşları ile uyum
 • Yönetici ile uyum

 

Çalışan Bağlılığı Nasıl Sağlanır?

Her işletmenin çalışanını bünyesinde uzun süre tutabilmesi için birtakım aksiyonlar alması ve çalışmalar yapması gerekir. Geliştirdiğiniz stratejiler ve kurum kültürünün işçi yararına değerlerden oluşması, işçiyi işletme bünyesinde tutmaya, yani çalışan bağlılığı oluşturmaya sebep olur.

Peki çalışan bağlılığı yüksek şirketler tarafından da uygulanan en iyi çalışan bağlılığı uygulamaları nelerdir?

 

Yönetici eğitimi:

Şirket bünyesinde yer alan yöneticilerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler vermek gerekir. Böylece çalışan bağlılığına sebep olabilecek unsurlardan biri olan yöneticileri eğiterek bu bağlılığa nasıl katkıda bulunacakları konusunda fikir elde etmeleri sağlanabilir. Yöneticileri, işçi odaklı davranmaya sevk etmek, çalışanların verimlerinin artmasını sağlayacak unsurlardan biridir.

 

Etkin bir kurum içi iletişim:

Çalışanlara yönelik özel günlerin hatırlanması ve bunlarla ilgili aksiyon alınması işçileri motive edecek olan bir unsurdur. Ayrıca şirket içi gelişmelerin çalışanlara doğru bir iletişim yolu ile aktarılması ve gerektiğinde işçiden fikir alınması çalışan bağlılığını pozitif yönde etkileyecek önemli bir aksiyondur.

 

Çalışan bağlılığı üzerine gözlem ve ölçümleme yapmak:

Personel bağlılığı üzerine yapılan çalışmalar, sürekliliği olan çalışmalardır. Düzenli ölçümler ile takibi sağlanarak alınacak aksiyonların tespit edilmesi gerekir. Bu yüzden belirli yöntemleri uygulamak kaydı ile (işgücü devir oranlarını gözlemlemek, işçi ile iletişim, anket vb.) daima takipte olmanız gerekir.

 

Çalışan bağlılığına dair şirketçe yapılan yatırımların ölçülmesi:

Şirketin bu konuda yaptığı yatırımların ne düzeyde yarar sağladığını anlamak için gerekli ölçümlerin ve kıyaslamaların yapılması ile somut verilerin elde edilmesi gerekir. Özellikle performans ölçümleri ve çalışanı elde tutmaya dair diğer ölçümlerden elde edilen verilerin kıyaslanması çok kullanılan yöntemlerdendir.

 

Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Çalışan bağlılığını artırmanın yolları oldukça çeşitli olsa da temelde yapılacak birkaç adım çalışanları tatmin edecek unsurların çoğunu barındırabilir. Peki sürdürülebilir çalışan bağlılığı nasıl sağlanır?

 • Çalışan bağlılığını artırmak için öncelikle çalışanları dinlemeye ve anlamaya odaklanın. Personellerin iş yerinden beklentilerini, ne istediklerini ya da nelerden hoşnut olmadıklarını bu şekilde anlayabilirsiniz. Büyük ölçekli işletmelerde bunu anket yöntemi ile yapabilirken küçük ölçekli işletmelerde her personel ile birebir ilgilenerek iletişim kurabilir, beklentilerini direkt sorabilirsiniz.
 • Çalışanlara karşı iletişimde açık olun. Bilgilendirme esnasında mümkün olduğunca net ve detaylı bir şekilde izah etmeye çalışın. Şeffaf olmak ve iletişim halinde kalmak çalışan için önemli konulardır.
 • Çalışanların motivasyonunu yüksek tutacak aksiyonlar alın. Motivasyon, çalışandan verim almada en önemli konulardan biridir. Çalışanını her koşulda bilgilendirmeye ve motive etmeye hazır bir yönetici, çalışan bağlılığını sağlamaya adaydır.

Çalışan bağlığını önemli ölçüde artırdığı bilinen bir diğer konu ise şirketin sunduğu yan haklardır. Yapılan çalışan bağlılığı araştırmalarında görüyoruz ki yan haklar da en az maaş kadar önemli. Çalışanlar bu yan haklardan en önemlisini öğle yemeği yan hakkı olarak görüyor ve yemek kartının alım gücüne olumlu katkısı olduğunu söylüyorlar. En yaygın restoran ve kafe ağına sahip Ticket Restaurant yemek kartı ile çalışanlarınıza yiyeceği yemeği seçme özgürlüğü tanırken, vergi tasarrufuna başlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem maddi hem manevi anlamda tatmin olan çalışanların kendilerini mutlu hissettiği bir gerçek. Bu da mutlu çalışan mutlu iş yeri denkleminin kurulmasına önemli katkı sağlıyor. Burada maneviyattan kasıt çalışanın başarılarının takdir edilmesi, fikirlerinin önemsenmesi ve o güne kadarki birikiminin üzerine yeni tecrübeler ekleyebilmesidir. Yanı sıra yılbaşı, ramazan, bayram, doğum günü, evlilik yıl dönümü vb. özel günlerinde hatırlanmak da çalışana kendini önemli hissettiriyor ve şirkete bağlılığında önemli rol oynuyor.

Edenred’in teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesine ait hediye kartları ile bu tür özel günlerinde çalışanları hatırlamak küçük maliyetlerle büyük motivasyon etkisi sağlıyor. Ticket Compliments Teşvik ve Ödüllendirme çözümlerini incelemek ve hemen başvurmak için ise bu linke tıklayabilirsiniz.

Predefined Presets
Purchase this theme